شهر من شورای من: در اغلب شهرهاى اروپايى فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه جا افتاده است. امروزه در بسیاری از شهر‌ها ايستگاه‌هاى متعددى براى عرضه «دوچرخه‌هاى اشتراكى» موجود است. شما مي‌توانيد در يك نقطه از شهر دوچرخه را تحويل گرفته و در نقطه‌اى ديگر از شهر آن را تحويل دهيد. كرايه اين دوچرخه‌ها معمولا در نيم ساعت تا 45 دقيقه اول، رايگان يا بسيار ارزان است. وجود خطوط مستقل براى دوچرخه سوارى كه معمولا در حاشيه خيابان‌ها كشيده شده، فضاى امنى را براى دوچرخه سوران ايجاد كرده است. ایده‌هایی از این دست می‌توانند از بارترافیک خیابان‌ها کاسته، آلودگی‌ هوا را کاهش داده و به سلامت شهروندان کمک کنند. جدای از آن، ارائه چنین خدماتی موجب اشتغال زایی در شهر‌ها نیز می‌شود. شما می‌توانید مطالباتی از این نوع را از شورای شهر خود داشته باشید.