درصحن: شهرداری تهران حاضر به پذیرش کوچکترین مسئولیتی در قبال فاجعه پلاسکو نیست. معاون شهردار تهران با حضور در برنامه خونه خوبه، در پاسخ به سوال مجری در باره میزان مقصر بودن این سازمان گفت: قطعا شهرداری مقصر نبوده است.

انتقادات صریح مجری این برنامه نسبت به عملکرد اعضای شورای شهر از دیگر نکات در خور توجه این برنامه بود که مردم را نیز به خاطر انتخاب های غیر تخصصی و غیر حرفه‌ای در زمان انتخابات شورای شهر سرزنش می‌کرد. انتخاب‌هایی که صرفا بر اساس محبوبیت برخی چهره‌های ورزشی رخ داد.

افرادی همچون هادی ساعی، حسین رضازاده، عباس جدیدی و  علیرضا دبیر از جمله افرادی هستند که بدون داشتن کوچکترین سابقه و تخصصی امروز بر مسند شورای شهر تهران تکیه زده اند.