درصحن: احمد مسجد جامعی در فاصله چند ماه مانده به اتمام فعالیت شورای شهر تهران، از عضویت خود در این شورا استعفا داد. در متن استعفای احمد مسجد جامعی آمده است:«با توجه به پیشنهاد رییس جمهور برای انجام وظیفه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، استعفای خود از عضویت شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها اعلام می‌کنم.» مسجد جامعی در پیشتر در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی عهده دار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

مسجد جامعی در دوره‌های سوم و چهارم شورای شهر تهران توانست به عضویت این شورا درآمده و حتی در برهه‌ای کوتاه ریاست این شورا را نیز کسب کند. با توجه به سمت جدید او در دولت می‌توان گفت این چهره‌ که سال‌ها سر لیست این جریان سیاسی در انتخابات شوراهای تهران بود از لیست کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان در تهران برای انتخابات شورای شهر خارج شده است.