درصحن: سخن‌گوی «جبهه پیروان خط امام و رهبری» از ارائه لیستی ۳۱ نفره از سوی احزاب و تشکل‌های عضو این جبهه برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر تهران خبر داده است. به گفته کمال الدین سجادی در جلسه آینده جبهه پیروان از میان این افراد در نهایت ۲۱ نفر به عنوان کاندیداهای نهایی انتخاب و معرفی خواهند شد.

جبهه پیروان متشکل از ۱۷ حزب و تشکل اصول‌گراست  حبیب‌الله عسگراولادی دبیرکل این جبهه بود که پس از درگذشت وی محمد رضا باهنر، نایب رییس جبهه پیروان، تا زمان برگزاری انتخابات در شورای مرکزی، ریاست جلسات را بر عهده خواهد داشت. با تصویب نمایندگان مجلس تعداد اعضای شورای شهر تهران در انتخابات آتی ۲۱ نفر خواهد بود. در سال‌های گذشته این تعداد ۳۱ نفر بود.