درصحن-شوراها: دادستان شهریار پس از دیدار با فرماندار این شهر و پیگیری نحوه جمع آوری گورخوابان، قبرستان نصیر آباد این شهر، اعلام کرد که برخورد فیزیکی در جمع آوری گورخوابان صورت نگرفته گفته شهریار گرمخانه برای انتقال گورخوابان نداشت لذا آنها به مراکزی منتقل شده اند. او نگفته نام این مراکز چیست و چرا شهریار گرم‌خانه برای پناه دادن به بی سرپناهان ندارد. پیش از این شورای شهر شهریار از تصویب اختصاص زمین در شهرک اندیشه این شهر برای ساخت حسینیه خبر داده بود.
خبر اسکان حدود ۵۰ معتاد در گورستان نصیر آباد شهر شهریار، روز گذشته موج خبری گسترده ای به همراه داشت. استاندار تهران انتشار این خبر را بی اخلاقی خواند و صدایی از نماینده شهریار در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر شهریار در نیامد. رصد وب سایت شورای شهر شهریار از سکوت محض اعضای این شورا در قبال این خبر حکایت دارد.
محمد کلهر عضو شورای شهر شهریار با بیان اینکه پیش از این هم شورا با واگذار زمین برای ساخت حسینیه بیت العباس موافقت کرده بود گفته این تصمیمات برای پاسخگویی به مطالبات مردم صورت گرفته است. او توضیح نداده که چرا شهریار با تعداد زیادی حاشیه نشین، معتاد و کارتون خواب، گرم‌خانه ندارد.