درصحن: در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا برخی از اعضای شورای شهر در یزد با قول نام‌گذاری معابر شهری در قبال کمک‌های مردمی اقدام به دریافت حمایت‌های مردمی کرده و شورای شهر یزد را با چالشی جدید مواجه کرده‌اند. سید محمد رضا مدرسی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد در ارتباط با مشکلات پیش آمده در زمینه نام‌گذاری یکی از بلوارهای یزد، گفته: در صورتی که اعضای شورای شهر به دلیل همکاری‌هایی که بعضی افراد با شهرداری می‌کنند قول‌هایی مبنی بر نام‌گذاری معابر انجام شود، این موضوع بدعت‌گذاری می‌شود.
مدرسی می گوید: «در صورتی هم که بدعت‌گذاری در این زمینه انجام شود، برای شورای فعلی و شوراهای بعدی با مشکل مواجه می‌شود به همین دلیل نباید چنین قول‌هایی به افراد داده شود.» بی‌شک درصورت رواج چنین رویه‌ای در شوراها، بی شک معابر شهری به زودی به نام ثروتمندان و قدرتمندان درآمده و شهرها هویت‌ فرهنگی و تاریخی خود را از دست‌خواهند داد.