درصحن: بررسی سوابق شغلی و تحصیلی راهیافتگان مجلس دهم، از رای اعتماد بالای مردم به مدیران دولتی و اساتید دانشگاهها و رد صلاحیت گسترده روحانیون حکایت دارد. بطوریکه نگاهی گذرا به زندگینامه منتخبان مردم نشان می دهد که مدیران دولتی با کسب ۹۶ کرسی در مجلس دهم بیشترین سهم را در انتخاب مردم داشته اند و اساتید دانشگاهها با ۸۴ کرسی در اولویت بعدی انتخاب مردم بوده اند. این در حالی است که روحانیون که در مجالس اولیه شورای اسلامی بیشترین سهم را داشتند در مجلس دهم با ۱۶ کرسی رکورد کمترین حضور را ثبت کردند تا نشان دهند پایگاه اجتماعی خود را از دست داده اند.

تغییر قانون انتخابات و تعیین مدرک فوق لیسانس بعنوان حداقل تحصیلات برای ورود به مجلس،‌ سبب شده تا اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم با مدرک دکترا یا فوق لیسانس به این مجلس راه یابند و معدود نمایندگانی که از تحصیلات کمتری برخوردارند با استفاده از تبصره قانون انتخابات که سابقه نمایندگی را معادل فوق لیسانس تلقی کرده به مجلس راه یافته اند. سوابق تحصیلی راه یافتگان مجلس هم نشان می دهد که از مجموع ۲۹۰ نماینده، ۱۲۸ نفر مدرک دکترا و ۱۳۰ نفر مدرک فوق لیسانس دارند و مابقی با عنایت به سابقه نمایندگی با مدرکی پایین تر از فوق لیسانس به مجلس راه یافته اند. مدرک تحصیلی روحانیون معادل سازی شده و روحانیونی که تحصیلات حوزوی شان در حد فوق لیسانس ارزیابی شده می توانسته اند به مجلس راه یابند.

 

دو نمودار زیر سوابق شغلی و تحصیلی نمایندگان مجلس دهم را نشان می دهد:

Slide2

 

 

 

Slide4

 

گفتنی است در سوابق شغلی برخی نمایندگان چند شغل آمده لذا این نمودار با در نظر گرفتن همپوشانی شغلی یا تحصیلی آنها تهیه شده است. برای مثال برخی نمایندگان علاوه بر سابقه اجرایی در دانشگاه نیز تدریس می کنند یا در سوابق تحصیلی برخی از دانشگاهیان،‌ تحصیلات حوزوی نیز ذکر شده است.