درصحن: به گفته عبدالکریم حسین زاده هیات رئیسه مجلس در پاسخ به استعلام کمیسیون عمران، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در مواردی که ماهیت قضایی ندارد بلامانع اعلام کرد. حسین‌زاده تحقیق و تفحص از شهرداری را در سه محور واگذاری املاک، تغییر کاربری‌ها و مدیریت و میزان تطابق طرح جامع و تفسیری اعلام کرده و گفته است که هر کدام از این موارد از جنبه مالی و مدیریتی و فنی حائز اهمیت هستند.
پیشتر برخی نمایندگان  با اشاره به آیین نامه مجلس در خصوص ممنوعیت تحقیق و تفحص در پرونده‌هایی که جنبه قضایی دارند خواستار توقف تحقیق و تفحص شده در شهرداری تهران شده بودند. حسین‌زاده با توجه به پاسخ استعلام از هیات رئیسه مجلس می‌گوید:«آنچه در شعبه 15 در مورد املاک شهرداری در جریان است مربوط به املاک واگذار شده به مدیران شهرداری است در حالی که موضوع تحقیق  و تفحص کلان‌تر است و چتر بررسی آن همه واگذاری‌ها اعم از مدیران شهری و غیره را در بر می گیرد.»