درصحن: اقدام شهرداری تهران جهت استخدام ۵ هزار کارمند قراردادی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با اعتراض برخی از اعضای شورای شهر تهران مواجه شد. رحمت الله حافظی در این‌باره می‌گوید: «این رفتارهای شب انتخاباتی همانند قضیه توزیع سیب‌زمینی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته است.»
حافظی این نوع رفتار شهردار تهران را عوام‌فریبانه توصیف کرده و می‌گوید: «این اطمینان را به شهردار تهران و مدیریت شهری می‌دهیم که رفتارهای عوام‌فریبانه و جذب پرسنل و تغییر وضع کارکنان در ایام نزدیک به انتخابات، هیچ نقش و تاثیری در آرای پرسنل ندارد، اگر قرار بود با انجام این کارها، سبد رأی آقایان تغییر یابد، در دوره قبلی انتخابات که اقدامات مشابهی رخ داد ازجمله تغییر وضع پرسنل، راه‌اندازی شهریاران جوان و راه‌اندازی خانه‌های سلامت، جواب داده بود. البته این اقدامات مشکلات عدیده‌ای را برای کارشناسان خانه‌های سلامت ایجاد کرد. این رفتارها، رفتارهای انتخاباتی است و این شائبه را تقویت می‌کند که اگر قرار بود کاری برای پرسنل انجام شود، باید در طول سه‌سال گذشته انجام می‌شد و گردش کار به شورا ارسال می‌شد»
سال‌هاست قالیباف، شهردار تهران سودای ریاست جمهوری در سر دارد و البته همواره با اتهاماتی همچون سو استفاده از منابع عمومی جهت فعالیت های انتخاباتی مواجه بوده است.