درصحن: سفر جیمز داباکیس سناتور امریکایی به ایران، دلیل احضار محمود علوی وزیر اطلاعات به مجلس بود. کریمی قدوسی، حسن نوروزی و حسینعلی حاجی دلیگانی سه چهره اصولگرای مجلس با اشاره به ضرورت مبارزه با نفو‌ذ، علوی را به دلیل سفر جیمز داباکیس به ایران به چالش کشیدند. علوی با توضیح اینکه او سناتور کنگره امریکا نیست بلکه سناتور مجلس ایالتی است و هم شان یک عضو شورای شهر در ایران است گفته ما بر جزئیات سفر او اشراف کامل داشتیم. علوی پرسیده چرا سفر اول او که در سال ۸۹ انجام شد سوال برانگیز نبود؟
به گفته وزیر اطلاعات جیمز داباکیس در 18 شهریورماه وارد کشور شده و 24 شهریور ماه از کشور خارج شده اند یعنی به مدت 6 روز در کشور ما حضور داشتند در حالی که در سال 89، 16 شهریور ماه وارد و 30 شهریور ماه از کشور خارج شده است. علوی همچنین گفته ما بر سفر غیرقانونی و مخفیانه نیروهای داعش و تکفیری ها به داخل ایران اشراف داریم چطور ممکن است بر ورود افراد از مرزهای قانونی کشور اشراف نداشته باشیم.
جیمز داباکیس پس از خروج از ایران با انتشار عکس هایی از سفرش به ایران،‌ واکنش رسانه های داخلی را برانگیخت.