درصحن: مجمع نمایندگان تهران با احضار قالیباف شهردار تهران به مجلس، پرونده واگذاری غیرقانونی املاک نجومی را بررسی خواهد کرد. نمایندگان تهران خواهان حضور قالیباف در جلسه هفته آینده این مجمع هستند تا قبل از تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، پاسخ های قالیباف را بشنوند. هنوز روشن نیست قالیباف به این دعوت جواب مثبت خواهد داد یا خیر.
براساس اخبار منتشره، شهردار تهران مقادیر قابل توجهی از املاک در اختیار را با تخفیف ۵۰ درصدی و بصورت اقساط بلند مدت به تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری و اعضای شرکت های تعاونی واگذار کرده است. یاشار سلطانی مدیر وب سایت معماری نیوز که این تخلفات را افشاء کرد مدتی است دستگیر و به زندان افتاده است. تعدادی از اعضای شورای شهر نیز متهم به دریافت این املاک هستند.