درصحن: وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات، اگرچه هنوز نتوانسته نظر مساعد شورای نگهبان، برای برگزاری الکترونیکی انتخابات را جلب کند، ولی روز یکشنبه با برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی در کشور موفق شد رضایت قوه قضاییه را در خصوص سلامت برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی را جلب کند. انتخاب نماینده مدیران مسوول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات، روز گذشته به صورت الکترونیکی برگزار شد. ناصر سراج نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات در این خصوص گفته: می‌توان این انتخابات را به عنوان یک پایلوت بررسی و بر اساس آن برای انتخابات‌ دیگر نیز برنامه‌ریزی کرد.
تلاش دولت برای برگزاری الکترونیکی انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان بی نتیجه ماند ولی امیدها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات آتی ریاست جمهوری و انتخابات شوراها باقی است. دولت امیدوار است حداقل انتخابات شوراها که زیر نظر مجلس برگزار می شود و شورای نگهبان در آن دخالتی ندارد،‌ انتخابات را الکترونیکی برگزار کند. انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آخر اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.