درصحن: جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی و شکستن حکم حبس او شده اند. در این نامه صدور حکم ۱۶ سال حبس برای خانم محمدی به سه اتهام تعزیری، خلاف قانون عنوان شده و آمده است:  با توجه به ایراد وارده در حکم صادره باستناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. دادگاه بدوی او را به ۱۶ سال حبس محکوم کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را عینا تایید کرده است. نمایندگان مجلس معتقدند طبق قانون اگر متهمی به سه جرم تعزیری محکوم شود به اشد مجازات یعنی به اتهامی که بیشترین مجازات را دارد محکوم می شود نه جمع مجازات هر اتهام.
نمایندگان همچنین بیماری خانم محمدی را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت درمان وی تاکید کرده اند. علیرضا محجوب، علی مطهری، پروانه مافی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، سیده‌حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی و شاه‌عنایتی، محمود صادقی و … از امضاء کنندگان این نامه هستند.