درصحن: اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پی قانونی کردن ممنوعیت مادام العمر بکارگیری مدیرانی است که در تحقیق و تفحص مجلس محکوم می شوند. چنانچه این طرح به تصویب برسد بکارگیری آنها در پست های حساس مدیریتی ممنوع می شود. پورمختار عضو کمیسیون حقوقی با اعلام این خبر گفته: این طرح برای تحقیق و تفحص های انجام شده، ضمانت اجرایی ایجاد می کند. در حال حاضر نتیجه تحقیق و تفحص مجلس تنها گزارش می شود و ضمانتی برای توجه به گزارش مجلس وجود ندارد.
چنانچه این طرح تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد،‌ اهمیت اجرایی تحقیق و تفحص، صد چندان می شود، چراکه مدیران نسبت به نظارت مجلس بی تفاوت نخواهند بود. در مجلس ششم علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس که در آن زمان ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده داشت، به تخلفات مالی محکوم شد. قاضی مرتضوی از جمله دیگر مدیرانی است که با وجود محکومیت توسط کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس ششم از قوه قضاییه، محکوم شد، ولی با وجود محکومیت، نه تنها مورد برخورد قرار نگرفت، بلکه ارتقاء مقام یافت. هنوز روشن نیست واکنش شورای نگهبان به چنین طرحی چه خواهد بود. آیا شورای نگهبان به چنین مصوبه ای پاسخ مثبت خواهد داد یا آن را به دلیل مداخله در امور قضایی، مغایر قانون اساسی تشخیص خواهد داد؟