درصحن: شورای نگهبان استفساریه مجلس در خصوص ممنوعیت رد صلاحیت کاندیداها بعد از انتخابات، را رد کرد و اعلام کرد این مصوبه خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی و محدود کننده اختیارات شورای نگهبان است، چراکه شورای نگهبان بعد از انتخابات هم حق رد صلاحیت و ابطال آرای کاندیداها را داراست. با توجه به رای قاطع مجلس به ممنوعیت رد صلاحیت کاندیداها بعد از برگزاری انتخابات، احتمالا مجلس بر رای خود اصرار و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
مجلس دهم در پی رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان توسط شورای نگهبان، قانون انتخابات را تفسیر و اعلام کرد شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات و تایید سلامت انتخابات نمی تواند صلاحیت کاندیدایی را رد و آراء اش را ابطال کند اما شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفت و کماکان معتقد است که رد صلاحیت کاندیداها بعد از انتخابات حق قانونی شورای نگهبان است.