درصحن: رئیس جمهور از ارائه اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس در آینده ای نزدیک خبر داده و گفته: «در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ دو تبصره برای تقویت و اصلاح امور بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران گنجانده شده و امیدواریم اگر مجلس این لایحه را تصویب کند برای اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداریم و همسو با این حرکت نیز برای تک نرخی کردن ارز تلاش می کنیم  که این اصلاحات ، گامهای مهمی در حوزه اقتصاد کشور است.
گفتنی است مجلس نهم در آخرین روزهای عمر خود قانون بودجه سال ۹۵ را تصویب کرد و حال با تغییر ۷۵درصدی ترکیب مجلس و افزایش تعداد نمایندگان حامی دولت و اصلاح طلبان،‌ دولت در پی ترمیم لایحه بودجه برآمده است. روحانی ابراز امیدواری کرده که به کمک مجلس بتواند قوانین دست و پاگیر را بردارد و با ایجاد فضای رقابتی و رانت زدایی از اقتصاد، تولید ملی را افزایش و اشتغال زایی را رونق بخشد.