درصحن: سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس از تهیه و تدوین طرح رفع تبعیض ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه برای رفع موانع موجود خبر داد و تاکید کرد: در قوانین اسلامی منعی برای ازدواج یک زن و مرد مسلمان وجود ندارد لذا بحث تابعیت و نژاد موضوعیتی ندارد. جلودارزاده فرزندان بدون شناسنامه را ثمره تبعیض موجود خوانده و گفت: تلاش خواهیم کرد در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه، رفع تبعیض صورت گیرد؛ چراکه مردان ایرانی با اتباع غیر ایرانی امکان ازدواج دارند و برای فرزندان خود شناسنامه تهیه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه به خصوص اتباع افغانستانی که آمار بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد، به خصوص در استان‌های مرزی صورت می گیرد؛ اما متاسفانه فرزندان آنها بدون شناسنامه بوده و از این جهت از بسیاری امکانات از جمله تحصیل برخوردار نیستند.