درصحن: رکورد بیشترین حضور زنان در مجالس بعد از انقلاب، به نام مجلس دهم ثبت شد ولی این رکوردشکنی،‌ به ارتقای موقعیت زنان در مجلس و مشارکت موثر در تصمیم گیری های کلان منجر نشد. چرایی این مهم را در یک جمله می توان اینگونه پاسخ داد: مردان مجلس دهم، زنان را بازی نمی دهند.

در حالی که انتظار می رفت قفل حضور زنان در هیات رئیسه مجلس دهم،‌ با حمایت نمایندگان اصلاح طلب و میانه رو از زنان این مجلس، پس از ۱۲ سال بشکند و یک زن به هیات رئیسه راه یابد، ولی نتیجه آراء چیزی غیر از این را نشان داد و سهیلا جلودارزاده که از پرسابقه ترین نمایندگان مجلس دهم به شمار می آید، موفق نشد آراء لازم برای بازگشت به هیات رئیسه را بدست آورد. او در مجلس ششم عضو ثابت هیات رئیسه بود. حال آنکه مردانی به هیات رئیسه راه یافتند که یا سابقه عضویت هیات رئیسه را نداشتند و یا حتی سابقه نمایندگی نداشتند ولی مردان مجلس که اکثریت مطلق را در دست دارند مردان بی تجربه را به زن باتجربه مجلس ترجیح دادند.

از سوی دیگر با انتشار اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس، بار دیگر مشخص شد که زنان در اولویت مردان در ورود به کمیسیون های اثرگذار و مهم مجلس نبوده اند به طوری که صدای یکی از نمایندگان زن مجلس در صحن علنی بلند شد و به انتخاب آقایان اعتراض کرد. زهرا سعیدی نماینده مبارکه نماینده معترض بود. او که مدرک فوق لیسانس صنایع دارد از ورود به کمیسیون صنایع باز مانده است. او در سخنانی اعتراضی خطاب به علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشته می گوید: «چه اتفاقی افتاده است که دکترای نفت از حضور در کمیسیون  انرژی بازماند؟ چه شده است که بنده با داشتن دو فوق لیسانس صنایع، تخصص، تجربه و مقالاتم از حضور در کمیسیون صنایع و معادن بازمانده‌ام؟» او خواستار اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شد که به روسای شعب مجلس اجازه تعیین تکلیف اعضای کمیسیون های تخصصی را می دهد.

نگاهی به لیست نهایی کمیسیون های تخصصی مجلس نشان می دهد که سهم ۱۷ زن راه یافته به کمیسیون های کلیدی مجلس بسیار ناچیز است و اکثریت زنان به کمیسیون های حاشیه ای و کم اهمیت فرستاده شده اند تا بتوان زنان مجلس را نمایندگان حاشیه نشین مجلس معرفی کرد.

از مجموع ۱۷ نماینده زن تنها ۱ زن به کمیسیون امنیت ملی، یک زن به کمیسیون انرژی، یک زن به کمیسیون صنایع و دو زن به کمیسیون اقتصادی راه یافته اند حال آنکه در میان زنان بازمانده از این کمیسیون ها، پروانه مافی سابقه فرمانداری در کارنامه دارد و می توانست یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی باشد یا زهرا سعیدی با فوق لیسانس صنایع می توانست عضو کمیسیون صنایع باشد. از سوی دیگر ۵ زن به کمیسیون اجتماعی فرستاده شده اند و دو زن به کمیسیون فرهنگی که کسی متقاضی عضویت در آن نبود.

زنان مجلس دهم به این کمیسیون ها فرستاده شده اند:

کمیسیون اجتماعی:

۱- سهیلا جلودارزاده

۲- ناهید تاج الدین

۳- زهرا ساعی

۴- سمیه محمودی

۵- خدیجه ربیعی

کمیسیون فرهنگی:

۱- فاطمه ذوالقدر

۲- پروانه سلحشوری

کمیسیون اقتصادی:

۱- فاطمه حسینی

۲- معصومه آقاپور

کمیسیون آموزش و تحقیقات:

۱- فریده اولاد قبا

۲- فاطمه سعیدی

کمیسیون امنیت ملی:

هاجر چنارانی

کمیسیون انرژی:

سکینه الماسی

کمیسیون صنایع:

حمیده زرآبادی

کمیسیون شوراها:

پروانه مافی

هیچ زنی به کمیسیون های برنامه وبودجه،‌ بهداشت، عمران، کشاورزی، و اصل نود راه نیافته است. در لیست اولیه کمیسیون ها نام طیبه سیاوشی هم در کمیسیون اجتماعی بود که هنوز تکلیف اش معلوم نشده و زهرا سعیدی نیز که از کمیسیون صنایع باز مانده هنوز بی کمیسیون است. تمام نمایندگان مجلس باید عضو یک کمیسیون تخصصی باشند و مکلف به شرکت در جلسات کمیسیون مربوطه هستند.