درصحن: چهار نماینده مجلس دهم برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ و همزمان با افتتاح مجلس ششم پا به نهاد پارلمان در ایران گذاشتند و توانسته اند کرسی خود را بصورت متوالی حفظ کنند. کاظم جلالی،‌ محمد رضا تابش، علاء الدین بروجردی و یوناتن بت کلیا چهار نماینده ای هستند که پنج دوره حضور متوالی در مجلس را تجربه می کنند. هفت نماینده دیگر نیز پنجمین حضور خود در مجلس را تجربه می کنند ولی حضورشان متوالی نبوده است.