درصحن: سیامک ره پیک عضو شورای نگهبان و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در پاسخ به سخنان روز گذشته روحانی می گوید: در قانون اساسی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان هیچ حکمی وجود ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد درست نیست.»

روحانی دیروز در مخالفت با ابطال آرای مینو خالقی گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده که انتخاب می‌شود با رای حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به محض اینکه رای آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبار نامه‌اش تصویب شد، این وسط چیزی نداریم».

سرنوشت مینو خالقی در انتخابات مجلس دهم می تواند عیار پایبندی دولت روحانی به قانون اساسی و حقوق مدنی و سیاسی را نشان دهد