درصحن: چند هفته بیشتر به دور دوم انتخابات در ایران نمانده و قرار است این بار مردم در 21 استان و 56 حوزه انتخابیه بار دیگر پای صندوق های رای رفته و نماینده خود را انتخاب کنند. در این دوره از انتخابات که تاریخ دقیق آن 10 اردیبهشت 95 اعلام شده است 58 نامزد اصولگرا، 42 نامزد اصلاح طلب و 4 نامزد اعتدال گرا و 34 نامزد مستقل حضور دارند و قرار است از این تعداد در نهایت 69 نماینده انتخاب شوند.
در این دوره از انتخابات تنها افرادی می توانند در یک حوزه رای دهند که در مرحله اول هم در همان حوزه رای خود را وارد صندوق کرده بودند.
البته افرادی که در دور اول در انتخابات شرکت نکرده بودند می توانند در این مرحله در حوزه مورد نظر حاضر شده و رای خود را به صندوق بیاندازند.
انتخابات 10 اردیبهشت اما از یک زاویه دیگر حائز اهمیت است و آن هم تلاش 7 کاندیدای زن برای ورود به مجلس دهم است. اگر حداقل دو زن از زنان راه یافته به دور دوم انتخاب شوند، رکورد تعداد زنان مجلس در دوره دهم خواهد شکست. مجلس پنجم با ۱۴ زن تاکنون رکوردار بوده است در این دوره با ابطال آرای مینو خالقی عدد نمایندگان راه یافته به مجلس در دور اول ۱۳ نفر است.
زنان راه یافته به دور دوم به این شرح است:
۱- زهرا ساعی تبریز
۲- سمیه محمودی، شهرضا
۳- سارا فلاحی،‌ ایلام
۴- خدیجه ربیعی،‌ بروجن
۵- فاطمه مقصودی،‌ لرستان
۶- اعظم محمد نیا،‌ خرم آباد
۷- شهلا میرگلوبیات، ساوه
برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تعرفه جدید چاپ می شود و تعرفه های مرحله اول به هیچ عنوان برای مرحله دوم قابل استفاده نیست. احکام مرحله دوم از جمله مربوط به تبلیغات همانند مرحله اول خواهد بود یعنی نامزدها یک هفته فرصت تبلیغات خواهند داشت و 24 ساعت قبل از رای گیری این فرصت به پایان می‌رسد.
Dar-Sahn_2nd-round-2