درصحن: مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجالس هشتم، نهم و دهم با انتفاد از ادامه حصر رهبران جنبش سبز، گفته است: با ممنوعیت، حذف، تحریم و حصر راه به جایی نمی‌بریم! پزشکیان معتقد است کلید گشایش مشکل ممنوع‌التصویری آقای خاتمی و همچنین مسئله حصر تنها در دست یک نفر نیست و تا زمانی که هماهنگی کامل میان دولت، مجلس، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به وجود نیاید، این مشکل‌ها حل نخواهد شد.

پزشکیان با دو دوره حضور در مجلس و یک دوره حضور در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از شاخص ترین چهره های اصلاح طلب در مجلس دهم به شمار می رود و حضورش در هیات رئیسه مجلس آتی چندان دور از ذهن نخواهد بود.