درصحن: مهرداد بذرپاش نماینده تهران که به گفته رئیس دیوان عدالت اداری به جرم زمین خواری محکوم شده در آستانه انتخابات در ادعایی خلاف واقع دولت را به حذف غیرقانونی یارانه ۱۲ میلیون شهروند ایرانی متهم کرده و گفته: تا تابستان آینده یارانه ۱۲ میلیون نفر قطع می شود. او در حالی دولت را متهم به عملکرد غیر قانونی کرده که حذف یارانه افراد پردرآمد مصوبه مجلس بوده و دولت مکلف است فقط به افراد کم در آمد یارانه پرداخت کند ضمن اینکه کاهش چشمگیر قیمت نفت،‌ درآمد دولت از محل آزاد سازی قیمت ها که منبع اصلی پرداخت یارانه هاست به شدت کاهش یافته است.
 به گفته بذرپاش دولت بنا دارد یارانه مالکان واحد مسکونی در تهران را از فهرست یارانه بگیران حذف کند. طبق مصوبه مجلس دولت مکلف است افراد پردرآمد را شناسایی و نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کند. دولت در مرحله اول اعلام کرد یارانه کسانیکه خودروی بالای ۸۰ میلیون تومان دارند را حذف می کند و در این مرحله یارانه کسانیکه یک واحد مسکونی یا بیشتر در تهران دارند را از دریافت یارانه محروم خواهد کرد. در واقع این تصمیم در راستای عملی کردن قانون مصوب مجلس است که مهرداد بذرپاش با عوام فریبی می کوشد با چشم پوشی روی مصوبه مجلس اصولگرا،‌ ناامیدی نسبت به عملکرد دولت را افزایش دهد. مهرداد بذرپاش از مدیران دولت محمود احمدی نژاد است که همچون شمار دیگری از همکاران سابق اش به فساد مالی متهم و محکوم شده است.