درصحن: شورای هماهنگی اصولگرایان در قم با حذف لاریجانی از لیست انتخاباتی خود مجتبی ذوالنور فرمانده سابق تیپ امام صادق سپاه را جایزگزین او کردند تا شکاف میان پایداری ها و جامعه مدرسین در این استان به حداکثر برسد. جامعه مدرسین پیشتر از  لاریجانی در لیست خود حمایت کرده بود. صف آرایی تندرو ترین گروه های اصولگرا در مقابل اصولگرایان سنتی در قم انتخابات در این استان را به بالاترین سطح حساسیت خود رسانده است.