درصحن: یک کاندیدای دیگر انتخابات خبرگان به دلیل عدم حمایت جامعه مدرسین از کاندیداتوری انصراف داد. محی الدین حائری شیرازی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان که برای انتخابات اتی این مجلس از حوزه انتخابیه تهران اعلام نامزدی کرده بود با بیان اینکه در لیست جامعتین قرار نگرفته از کاندیداتوری انصراف داده و گفته حضور مستقل ام در انتخابات می توانست ایهام مقابله با استخوان داران در حرکت انقلابی و اسلامی ایجاد کند لذا از شرکت در انتخابات صرف نظر می کنم. محی الدین حائری شیرازی معلم اخلاق کابینه احمدی نژاد بود که رابطه نزدیکی هم با هاشمی رفسنجانی دارد.