در صحن: طی چهار سال گذشته، اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس نهم در پرونده های افشاء شده فساد اقتصادی مطرح شد تا نگاهها در انتخابات پیش رو به عملکرد شورای نگهبان در مواجه با متهمان به فساد، خیره شود. انتشار نتیجه تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی،‌ نشان از برخورد دوگانه شورای نگهبان با نمایندگان متهم به فساد دارد. بطوریکه در پروند ه های مشابه،‌ نماینده ای رد و نماینده ای دیگر تایید شده،‌ البته ادله ای مبنی بر اثرگذاری این پرونده ها در نتیجه بررسی صلاحیت نمایندگان در دست نیست. ممکن است نمایندگان رد صلاحیت شده به دلایلی غیر از پرونده اتهامی مطرح شده،‌ رد شده باشند.

پرونده های فساد کشف شده و اسامی نمایندگان متهم و نتیجه تعیین صلاحیت آنها به این شرح است:

۱- پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و نمایندگان متهم

Dar-Sahn_approval--not-approval_candidates-1_4 (1)

۲- پروند های زمین خواری در کیش،‌ قشم، تهران، بابلسر و گردنه حیران و نمایندگان متهم

Dar-Sahn_approval--not-approval_candidates-2_4 (1)

۳- پرونده بورسیه های غیر قانونی و پرونده سوآپ نفت ایران و نمایندگان متهم

Dar-Sahn_approval--not-approval_candidates-3_4 (1)

۴- پرونده بیمه ایران و شاندیز مشهد و پولهای اهدایی به نمایندگان توسط رحیمی و مرتضوی

Dar-Sahn_approval--not-approval_candidates-4_4 (1)