عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات شورای نگهبان را به عمل غیرقانونی در نحوه رای گیری تعیین صلاحیت ها متهم کرده و گفته: طبق قانون شورای نگهبان باید عدم احراز صلاحیت کاندیداها را به رای بگذارد نه احراز صلاحیت آنها را. او گفته اینگونه رای گیری که بصورت غیرقانونی انجام می شود، در نتیجه تعیین صلاحیت ها تاثیرگذار است که امیدواریم این رویه را اصلاح کنند.