درصحن: براساس آمار منتشر شده توسط مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور از مجموع ۱۲۱۲۳ کاندیدای انتخابات مجلس دهم،‌ هیات اجرایی رای به صلاحیت ۱۰۸۱۱ کاندیدا داده است. صلاحیت ۸۱۴ کاندیدا رد و ۴۹۸ کاندیدا قبل یا در جریان بررسی صلاحیت انصراف داده اند. هیات اجرایی هیچ کس را به دلیل عدم احراز صلاحیت رد نکرده است. مبنای عمل هیات های اجرایی همانگونه که قانون تعیین کرده مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات،‌ دادگستری،‌ سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی) تعیین صلاحیت بوده اند.

به گفته مقیمی در بوشهر صلاحیت کاندیدایی رد نشده است و بیشتری رد صلاحیت در دو استان تهران و اصفهان که بیشترین کاندیدا را هم داشته اند رخ داده است. بزودی اینفوگرافیک تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس توسط هیات های نظارت نیز منتشر خواهد شد.