درصحن: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک می شود. نکته قابل توجه اما آرایش سیاسی نیروهای حاضر در این انتخابات است که هر کدام سعی می کرده اند با تمام قوا برای تصاحب اکثریت کرسی های مجلس وارد این کارزار شوند. در این میان حضور 28 عضو کابینه دولت های پیشین در این انتخابات به وضوح نشان دهنده حساسیت  این دوره از انتخابات مجلس می باشد.
در این میان حضور 16 کاندیدا از کابینه های اول و دوم  محمود احمدی نژاد در این انتخابات با تحلیل های متفاوتی همراه شده است تا جایی که احمد توکلی که خود بارها به فساد مالی متهم شده نگران از ورود وزرای دولت احمدی نژاد به مجلس است و آنها را بانی فساد در نظام می داند.

اصلاح طلبان نیز اما این حضور گسترده را نشانه ای از بازگشت دوباره احمدی نژاد به قدرت تفسیر کرده و نگرانند که نکند در سال های آینده و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم دوباره با پدیده احمدی نژادیسم روبرو شوند.

از کابینه هاشمی اما 6 نفر وارد میدان انتخابات شده اند. نگاهی به کابینه های اول و دوم هاشمی و مدیران و وزرای روحانی البته دلیل این عدم استقبال را روشن تر می کند چرا که بسیاری از آنها امروز یا در سطوح مختلف دولت حضور دارند و یا به سبب گذشت سال ها مدت هاست که بازنشسته شده اند.

قابل توجه این که در میان 6 کاندیدای موجود از دولت سازندگی به غیر از مصطفی معین  هیچ کدام نزدیکی و سنخیتی با مواضع امروز هاشمی نداشته و ندارند.

ز کابینه اصلاحات هم تنها 6 نفر پا به عرصه انتخابات نهاده اند که البت از این میان حسین مظفر که سال ها از او به عنوان اصولگرا ترین وزیر آموزش و پرورش یاد می شد را نمی توان تحت هیچ شرایطی به عنوان نیروی اصلاح طلب پذیرفت. گرچه بعضی از وزرای خاتمی همچون حجتی، زنگنه و جهانگیری امروز در دولت روحانی مشغول به کارند اما مهمترین دلیل عدم استقبال وزاری دولت اصلاحات را می توان در نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت حتمی چهره های شاخص دولت خاتمی در انتخابات دانست. همان ها که در سال های اخیر در ادبیات حکومتی ایران لقب فتنه گر را به دوش می کشند.

در نهایت اما کابینه مهدنس موسوی با 3 کاندیدا کمترین حضور را در انتخابات آینده خواهد داشت. 3 کاندیدایی که البت هیچ کدام با مواضع 20 سال اخیر میر حسین موسوی سنخیتی نداشته و ندارند و حتی در بسیاری از مواقع شدید ترین مواضع را علیه او و دوستانش اتخاذ کرده اند.

به عبارت دیگر با احتساب حضور  محمد غرضی و حسن غفوری فرد در دولت های موسوی و هاشمی و مصطفی معین در دولت های خاتمی و هاشمی، می توان گفت از 28 وزیر سابق حاضر در انتخابات مجلس دهم سهم اصلاح طلبان تنها 5 کاندیداست و مابقی 23 کاندیدای دیگر همگی از اردوگاه اصولگرایان هستند. باید منتظر ماند و دید پس از ورود شورای نگهبان به بررسی صلاحیت ها این آمار تا چه میزان تغییر خواهد کرد.

 

list-0134