درصحن: در پی نامه نگاری های حمید رسایی با ریاست قوه قضاییه، صادق لاریجانی پرونده نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت روحانی را به دادستان تهران ارجاع داد. رسایی با اعلام «از آنجا که نعمت‌زاده طی دو سال گذشته برخلاف قانون اساسی و قانون ممنوعیت مدیران دولتی دو شغله‌ها به طور همزمان در این شرکت‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داشته»، درخواست اعمال قانون و انفصال از خدمت نعمت‌زاده را کرده است.