درصحن: محسن محمودی امام جمعه ورامین که از حوزه تهران برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کاندیداتوری کرده بود از رقابت های انتخاباتی کناره گیری کرد او در بیان دلایل انصراف گفته: از اول گفته بودم اگر  در لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران قرار بگیرم، در صحنه می مانم و در غیر اینصورت انصراف خواهم داد، لذا با توجه به رایزنی های انجام شده توسط برخی عزیزان و فقدان زمینه مناسب برای حضور در این لیست، ضرورتی برای ماندن در صحنه انتخابات ندیدم. گفتنی است هنوز اسامی قطعی مورد حمایت جامعتین اعلام نشده است.