درصحن: ایرج ندیمی نماینده لاهیجان از جمله نمایندگانی است که نام اش در یک پرونده زمین خواری بعنوان متهم مطرح شده است. او به همراه محسن کوهکن و طاهر برزگر نمایندگان مجلس هفتم و هشتم متهم به کلاهبرداری،‌ خیانت در امانت و جعل سند هستند. اکبر اعلمی نماینده حقوقدان تبریز در مجلس ششم و هفتم پیش از این اسناد و مدارک تخلفات این سه نماینده مجلس را منتشر کرد. متهمان اتهامات را واهی می دانند و هنوز به این اتهامات رسیدگی نشده است.