درصحن: نمایندگان منتقد معصومه ابتکار؛ یکی از سیاسی ترین اعضای مشترک کابینه حسن روحانی و محمد خاتمی، که طی ماه های گذشته بیشترین حملات را متوجه او کرده اند، با اوج گیری میزان آلودگی هوای تهران،‌ فرصت را برای زمینه سازی برکناری او مهیا می بینند. آنها که طبق قانون نمی توانند ابتکار را به مجلس احضار و با طرح پرسشی او را به چالش بکشند بر سر دو راهی احضار حسن روحانی به مجلس یا ارائه طرحی دوفوریتی برای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست قرار گرفته اند. اگرچه پورمختار از اماده شدن طرح دوفوریتی تحقیق و تفحص از این سازمان خبر داده و ابراز امیدواری کرده که هیات رئیسه مجلس آن را بپذیرد ولی با توجه به در پیش بودن انتخابات و سرگرمی انتخاباتی نمایندگان از یک سو و در پیش بودن موعد رسیدگی به دو لایحه مهم بودجه 95 و برنامه ششم توسعه،‌ زمانی برای تحقیق و تفحص ندارند.