درصحن: وزیر آموزش و پرورش که یکبار به سلامت از استیضاح عبور و توانست رای اعتماد مجدد مجلس را کسب کند در آستانه استیضاح دیگری قرار گرفته. او پس از جمع آوری طرح استیضاح مجدداش توسط جمعی از نمایندگان امروز برای پاسخ به پرسش موسوی نژاد نماینده دشتستان در خصوص مسایل معیشتی و رفاهی معلمان از تلاش های دولت و وزارتخانه متبوع اش دفاع کرد و مجلس را به همکاری با دولت در تصویب لایحه سند تحول آموزش فراخواند، ولی مجلسیان از صحبت های فانی قانع نشدند و به او کارت زرد دادند تا فانی هفدهمین کارت زرد دولت روحانی را از مجلس نهم دریافت کند.