در پنجمن روز ثبت نام انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان،‌ چهره های اصلی و سرلیست دو جریان ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون و ائتلاف اصولگرایان به صحنه آمدند. اکبرهاشمی رفسنجانی،‌ حسن روحانی، حسن خمینی، موسوی بجنوردی و ابراهیم امینی پنج چهره شاخص ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون و محمد یزدی، احمد جنتی،‌ مصباح یزدی، محمدی ری شهری و باقری کنی پنج کاندیدای اصلح اصولگرایان کاندیداتوری خود را قطعی کردند.