درصحن: در دومین روز ثبت نام انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، ده نفر دیگر از نمایندگان فعلی مجلس خبرگان اعلام کاندیداتوری کردند تا جمع نمایندگان حاضر در عرصه رقابت های انتخاباتی به عدد ۱۹ برسد. دیرباز، سید حاتمی، دستغیب، مهمان نواز، موسوی جزایری، قرشی، فیض سرابی،‌ عاملی،‌ اسلامیان و اسلامی ده نماینده خبرگان هستند که دوباره به صحنه آمده اند.