استان قم
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
قمعلی یثربیاحمد امیرآبادی فراهانیتایید ناصر آزاد
قممحمد رضا اسماعیلی مقدمردمحمد رضا آشتیانیتایید
قمعلی بناییعلی لاریجانیتایید
قممحمد صحفیردمجتبی ذوالنوری
قممحمد رضا یزدان پناهناصر سقای بی ریا
قمغلامحسین نادی
قمداود آقامحمدی
حوزه انتخابیه