استان تهران
تعداد کرسی
اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
مسیحیان آشوری و کلدانی۱بت کلیا
مسیحیان ارمنی شمال ایران۱کارل خانلری
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهر۳۰لیلا حقیقت جوردغلامعلی حدادعادلتاییدسیده لیلا مددی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرعزت اله تقواییانردفاطمه واعظ جوادیتاییدرعنا احمدی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرآمنه رضاییردمهدی کوچک زادهتاییدخلیل بسطامی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمد غرضیردمحمود نبویانتاییدسهراب اشرفی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرهادی غفاریردحسین مظفرتاییدابوالفضل قره خانی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرجواد اطاعتردمحمد معتقد لاریجانیتاییدجلال ساداتیان
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرالیاس حضرتیتاییدحسن اختریتاییدپژمان شمس
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمود دهقانردحسن غفوری فردتاییدامجد مردوخی تودار
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرحسن رنجبرردمحمد حسن طریقت منفردلیلا صالح آبادی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرعلی وکیلیتاییدعلی عباسیتاییدفرزاد اسماعیلی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرشهربانو امینیردپرویز کاظمیتاییدشهرام لرستانی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحسن دلاویزردعلی فلاحیانتاییدپیمان رستمیان
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرحسن الحسینیردکمال سجادیتاییدمختار کلانتری
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمجید فراهانیردسید محمد حسینیتاییدسحر جعفری مقدم
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرفاطمه راکعیرداحمد توکلیتاییدعلی تشکری
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهراشرف بروجردیردمرتضی اقاتهرانیتاییدمهرداد سرمد راد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرخدیجه جداردمهدی هاشمیتاییدمسعود کفایتمند غیور
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرفایزه توکلیردحمید رساییرداحمد احمدپور
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرسودابه رادفرردطیبه صفاییتاییدجهانبخش کریمی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمعصومه بیاترداسماعیل کوثریتاییدپرویز طلاچیان
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرپروانه مافیتاییدعلیرضا زاکانیتاییدشاهین صحرایی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحسن مهرعلیزادهردحسن بیادیتاییداسفندیار بختیاری
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمد رضا عارفتاییدغلامرضا مصباحی مقدمتاییدفاطمه شیرزاد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرفاطمه داداشیانردبیژن نوباوهتایدمحدثه باقری
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرزهرا نژاد بهرامردشهاب الدین صدرتاییدعلی قائم مقامی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرشیما قوشهردحسین طلاتاییدعزیزالله محمدی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرغلامعباس آقاعلیخانیردعلی اکبر مرتضوی کیاسریبهنام محمودی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرعلی صوفیردپرویز داودیتاییدسوسن صفاوردی
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمرتضی اشراقیردمرضیه وحید دستجردیتاییدبهروز نعمتیتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمود میرلوحیردصادق خلیلیانتاییدحشمت طبرزدیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمد صادقیردلاله افتخاریتاییدعلی باغبانیانرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرعلی مطهریتاییدمحمد نبی حبیبیتاییدداود هرمیداس باوندرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرزهرا پیشگاهی فررداسدالله بادامچیانتاییدکورش زعیمرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرنصرت اله تاجیکردفاطمه آلیاتاییداسماعیل مفتی زادهرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرفیاض زاهدردزهره طیب زاده نوریتاییدعیسی خان حاتمیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهررسول منتجب نیاردمحمود بهمنیسجاد سالکرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمرتضی الویریردالیاس نادرانتاییدروحانیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمد جواد حق شناستاییدیحیی آل اسحاقتاییدقدرت الله حشمتیانرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرحسن رسولیردفاطمه رهبرتاییدوحید ابوالمعالیانصراف
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرزهرا بهروزآذرردمحمد ناظمی اردکانیمحسن مافیتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرزهرا صدراعظم نوریردمحسن یحیویعلی نوبختتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرامیرآریازندردزهره الهیانتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهررحیم ابوالحسنیردابراهیم کارخانه ایتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرسمیه طهماسبیردمحمد حسن ابوترابی فردتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمد مهدی فقیهیردوحید یامین پورتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرحسین نقاشیردمهرداد بذرپاشتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرابراهیم امینیردهادی مفتحتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرابوالفضل شکوریردحسن شیخ السلامتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهربابک اذربادتاییدحمیدرضا فولادگرتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرسعید الله بداشتیردابوالقاسم رئوفیانرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرعلیرضا محجوبتاییدمحمد رضا تقوی فرتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرسهیلا جلودارزادهتاییدساسان والی زادهانصراف
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرنسیم چالاکیردحسین ابراهیمیتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرالهه کولاییردکاظم جلالیتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرافشین علاردمحمد رویانیانانصراف
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرغلامعلی رجاییرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرنجفقلی حبیبیتایید
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرحسین کاشفیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرطاهره رضازادهرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحسن هاشمی رفسنجانیانصراف
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرفاطمه هاشمی رفسنجانیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحسن رهامیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرشمس الدین وهابیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرژیلا شریعت پناهیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرفاطمه مقیمیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمرجان کاوسیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمصطفی کرمیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرجمشید گراوندرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمریم پورآوارد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحسن ابراهیمیرد
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمد رضا نوری شاهرودیانصراف
تهران / ری /شمیرانات / اسلامشهرمحمد رضا نجفی
زرتشتیان۱اسفندیار اختیاریا
شهریار / قدس / ملارد۱
رباط کریم / بهارستان۱
دماوند / فیروزکوه۱
ورامین / پیشوا۱
شهریار / قدس / ملارد۱
کلیمیان۱سیامک مره صدق
حوزه انتخابیه