استان البرز
اصلاح طلب
صلاحیت
اصولگرا
صلاحیت
مستقل
صلاحیت
ساوجبلاغ / نظرآباد / طالقان
کرجمحمد حسین خلیلی اردکانیردفاطمه آجرلوردجواد خیابانیرد
کرجمنوچهر اتابکیردمحمود بهمنیرد
کرجسامان بختیاریرد
کرجحسن صادقیرد
کرجعلی میرباقری
کرجسید علی آقازادهرد
حوزه انتخابیه