درصحن: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرح تشدید برخورد با تبلیغات ماهواره ای را تصویب و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده. بر اساس این طرح با محصولات و به ویژه داروهای آسیب‌رسانی که از سوی نمایندگی محصولات ماهواره‌ای در ایران به فروش می رسد برخورد خواهد شد.