درصحن: با اعلام آمادگی دولت برای ارائه لایحه جهت تنقیح قوانین مربوط به حجاب، که اخیرا از سوی مجید انصاری اعلام شده رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته حجاب باید اجباری باشد. در عین حال باید تلاش کرد تا حجاب باوری در افراد هم ایجاد شود. فاطمه رهبر، روایت مجید انصاری را اینگونه بازگو کرده که قوانین فعلی حجاب باید پالایش شوند نه آنکه اجبار به اختیار تغییر کند.