درصحن: انتخاب دو ایرانی به نام های مجید جوهری و علی احساسی در انتخابات پارلمانی کانادا که با پیروزی حزب لیبرال بر حزب محافظه کار حاکم نیز همراه بود با واکنش وزارت خارجه ایران روبرو شده. سخنگوی وزارت امورخارجه گفته  انتخابات پارلمانی کانادا نتیجه اراده مردم این کشور در دوری از سیاست‌های افراطی است و ما به رای و انتخاب مردم کانادا احترام می گذاریم. رابطه ایران و کانادا از سال 2012 به سردی گرایید.