درصحن: یک طلبه حوزه علمیه قم همراه همسر و ۳ فرزندش در اعتراض به لغو نشدن تحریم ها در توافق هسته ای ایران و ۱+۵ مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرد. حجت الاسلام عمار عمارلو  طلبه حوزه علمیه قم به همراه همسر و ۳ فرزندش در اعتراض به لغو نشدن تحریم ها در توافق ایران و کشورهای ۱+۵ «برجام» مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرد.