درصحن: محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را اعلام وصول کرد.

در متن کامل طرح استیضاح آخوندی که 13 امضا دارد، آمده است: بنابر مواد 222 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای اصل 89 قانون اساسی بدین وسیله طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی که با امضای 13 نفر از همکاران رسمی است، اعلام وصول فرمایید.

همچنین دهقان در جریان اعلام وصول این بیانیه گفت: این طرح که دارای محورهای طولانی است اعلام وصول می‌شود که از جمله محورهای اصلی آن عدم انجام تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات حوزه عمومی وزارتخانه و مشکلات حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی است؛ مشکلات حوزه حمل و نقل و مشکلات حوزه مالی وزارت خانه از دیگر محورهای اصلی استیضاح است