در صحن: مجلس شورای اسلامی، جلسه روز چهارشنبه آینده خود را تعطیل کرد تا تنها روز کاری بین تعطیلین را برای خود تعطیل کرده باشد. هفته آینده مجلس شورای اسلامی تنها روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی خواهد داشت. مجلس طبق آیین نامه داخلی، روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه دارد و چون روز سه شنبه هفته آینده تعطیل رسمی است، هیات رئیسه مجلس تشخیص داده تا با برگزاری جلسه علنی در روز دوشنبه، بجای چهارشنبه، بین تعطیلین را برای نمایندگان تعطیل کند تا آنها به امور شخصی خود بپردازند.

سید احمد رضا دستغیب، عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام این خبر گفته: هفته آینده طبق تقویم رسمی و کاری، دو جلسه علنی خواهیم داشت که به جای یکشنبه و چهارشنبه، در روزهای یکشنبه و دوشنبه تشکیل می‌شود.

مجلس هفته جاری نیز تعطیل است و به نظر می رسد با در پیش بودن انتخابات، اکثریت نمایندگان از ازدیاد تعطیلی های مجلس استقبال می کنند، چون فرصت بیشتری برای فعالیت های انتخاباتی خواهند داشت، هرچند  این روزها بسیاری از فعالیت ها و نطق های آنها در روزهای کاری مجلس نیز جنبه انتخاباتی داشته و نیم نگاه نمایندگان به صندوق آرایی است که اسفند ماه سال جاری برای برگزاری انتخابات مجلس دهم برپا خواهد شد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت اما اعلام کرده که ایام بین تعطیلات هفته آینده تعطیل نیست ولی کارمندان می توانند از مرخصی قانونی خود استفاده کنند.