در صحن: «تریبون»  عنوان گزارش پادکست هفتگی دیگری از «در صحن» است که به واتاب سخنان نمایندگان در صحن علنی مجلس می پردازد. برنامه«تریبون»، صدای نمایندگان را برای شما پخش می کند تا شما با نطق ها، تذکرات و حواشی مجلس آشنا شوید.

برنامه تریبون این هفته را بشنوید: