درصحن: محمد نوری زاد از فعالان سیاسی داخل کشور، در پستی از رد شکایت اش از رهبر ایران، توسط دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری خبر داده و گفته تا به شکایت ام از رهبری رسیدگی نشود هر هفته مقابل کارخانه دنا که متعلق به رئیس مجلس خبرگان هست، تحصن می کند. او در پست خود نوشته:

کارخانه ی لاستیک دنا را آخوند و آیت اللهی به اسم شیخ محمد یزدی زد زیر بغل با مساعدت و دستور مستقیم همین آقای نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارتِ جناب روحانی در سال ها پیش. شیخ محمد یزدی اکنون رییس مجلس خبرگان رهبری است. طبق قانون، هرکس از رهبری شکایت دارد، یا باید به دستگاه قضا مراجعه کند یا به مجلس خبرگانی که همین شیخ محمد یزدی رییس آن است . دستگاه قضا را و داستان چاکر مسلکی اش به حضرت آقا را به فرصتی دیگر موکول می کنیم، اما رفتیم و از رهبر شکایت کردیم و شکایتِ خود را دادیم به دبیر خانه ی مجلس خبرگان. دبیرخانه ی مجلس خبرگان، نه نامه های ما را ثبت کرد و نه به بیت رهبری فرستاد و نه حتی به مسئولی و مسئولکی نشان داد. سرآخر نامه های شکایت از رهبری را وا نکرده برای ما پس فرستاد. که یعنی خوابش را ببینید!

من – محمد نوری زاد – کاری به شوخی های مجلس خبرگان با قانون و مردم ندارم. تصمیم دارم هر دوشنبه مقابل دفتر لاستیک دنا به اعتراض بایستم. بابت؟ بابتِ اموالی که سپاه از من برده و تا کنون به من بر نگردانده. من در این چهار سالی که سپاه اموال حرفه ای ام را برده، به تمامیِ دستگاههای قانونی مراجعه کرده ام و به نتیجه ای نیز نرسیده ام. و نیز بابتِ ممنوع الخروجی ام. و این که چرا سپاه باید مرا بی دلیل و بی محاکمه ممنوع الخروج کند؟ اساساً به سپاه چه مربوط این جور قضایای قضایی؟ محض خنده می پرسم: استقلال دستگاه قضا پس چه می شود در این بلبشوی اسلامی؟

این نیز بگویم که: من وقتی جلوی دفتر لاستیک دنا به اعتراض می ایستم، کاری به این ندارم که جناب شیخ محمد یزدی این کارخانه را نخریده در بازار بورس آبش کرد و پولش را بالا کشید و سهام کلیِ کارخانه به ابن الوقت هایِ در کمین واگذار شد و رفت. نیز کاری ندارم به سرانجام مذاکرات هسته ای و دزدی آدم هایی مثل واعظ طبسی و احمدی مقدم و بابک زنجانی و محمود خاوری و مجتبی خامنه ای و احمدی نژاد و خصلت های سیری ناپذیر سرداران سپاه در بلعیدن مقدرات کشور و ولعِ جاری و همزمانِ بیت رهبری برای پاسخگو نبودن و تاراج فرصت ها و تاراجِ پول مردم در قمار هسته ای و فرستادن پول مردم به سوریه و لبنان و فلسطین و اینجور قضایای جور بجور و تمام نشدنی. با پسر شیخ محمد یزدی – حمید یزدی – نیز کاری ندارم که انحصار صادرات چوب از جنگل های شمال را به اسم خود سند زد و روبید جنگل های بی زبان شمال را. پس چه؟ من از شخص رهبر شکایت دارم به این خاطر که: وی علاوه بر هزار مسئولیت کلیدی و همینجوری، فرمانده ی کل قوا نیز هست. و سپاه پاسدارانِ تحت امرش، کامپیوتر و اموال حرفه ایِ مرا از چهار سال پیش برده و تا کنون پس نداده و ممنوع الخروجم کرده بی دلیل. همین!

نشانی دفتر لاستیک دنا در تهران: میدان ونک – ابتدای خیابان گاندی
دوشنبه ها از ساعت ده صبح تا دوازده