در صحن: هفتاد نماینده مجلس در تذکری کتبی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند درباره علت برخورد تبعیض آمیز با رسانه‌ها توضیح دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، حمید رسایی، کریمی قدوسی، ناصری، سلیمانی ، میرکاظمی و آقا تهرانی از جمله تذکر دهندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند.