تمام پست ها ابزارهای انتخاباتی

درصحن-شوراها: انتخاب شدن و انتخاب کردن به عنوان دو حق شهروندی، تنها اعلام کاندیداتوری و انداختن برگ رای در صندوق نیست، هر دو فرایندی پیچیده دارند. توجه به این پیچیدگی‌ها و شناختن مکانیزم‌های نظام انتخاباتی و دستاوردهای آن، کمک می‌کند تا مقصود اصلی انتخابات، یعنی واگذاری امور به نمایندگان مردم و انتخاب شایسته ترین‌ها، برآورده شود.

چه کسانی حق انتخاب شدن دارند؟ چه کسانی حق انتخاب کردن دارند؟ چگونه می‌توان انتخاب شد؟ چگونه می‌توان از فضای انتخابات برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات و خواست‌ها و مطالبات استفاده کرد؟ چگونه می‌توان یک مطالبه جمعی را به خواستی عمومی تبدیل کرد؟ چگونه می‌توان در اقلیت بود ولی با مکانیزم دموکراسی، از حقوق شهروندی محروم نماند؟ مهندسی سیاسی به مجموعه این سوال‌ها در یک فرایند علمی پاسخ می‌دهد.

راه اندازی کمپین انتخاباتی برای پیروزی یا طرح یک مطالبه عمومی در فضای انتخابات، نظارت بر ارکان قدرت و مبارزه با فساد و رانت خواری، توانمند سازی جامعه مدنی به عنوان رکن اصلی جامعه توسعه یافته و در نهایت شناخت ابزارها، اختیارات، مسوولیت‌ها و وظایف شوراها به عنوان نهادی انتخابی و تاثیر گذار بر کیفیت زندگی شهروندان، هر کدام نیازمند دانش و مهارت‌هایی است که دانستن آن می‌تواند استفاده حداکثری از نظام انتخاباتی را ممکن سازد.

«عرصه سوم» به عنوان نهادی مدنی، با پروژه «درصحن» طی دو سال گذشته، در این عرصه کوشا بوده و مجموعه‌ای از مقالات، ویدئوها، انیمیشن‌ها، اینفوگرافیک‌ها و فکت شیت‌ها را برای استفاده شهروندان و فعالان جامعه مدنی تهیه و تدوین کرده، تا بتواند قدمی در راستای تقویت مردم و نهادهای مدنی در ایران بردارد.

درصحن با ارائه ابزار «مبارزه با فساد» به شهروندان و فعالان جامعه مدنی آموزش می‌دهد که چگونه با فساد مبارزه و مشاهدات خود را منتشر کنند. راه نظارت بر نمایندگان چیست و این نظارت‌ها چگونه می تواند آنها را از غوطه ورشدن در رانت‌ها و عرصه‌های فسادخیز مصون نگه دارد. «توانمند سازی جامعه مدنی» ابزار دیگری است که نشان می‌دهد چگونه باید به خواست‌ها و مطالبات مردم سازمان داد و از این سازماندهی برای تقویت بینان‌های دموکراسی بهره مند شد. اگر بپذیریم که قدرت مردم در سازمان یابی آنها و پیگیری جمعی خواست‌ها و مطالبات است، راه آن، توانمند سازی جامعه مدنی به عنوان بستر ساز، سازمان یابی جامعه است.

سومین ابزار انتخاباتی درصحن، «کمپین سازی» است. مهارت و دانشی که کمک می‌کند مطمئن‌تر در عرصه انتخابات گام برداشت و پیروزی را با مهارت و دانش اکتسابی رقم زد. شناساندن عناصر تشکیل دهنده یک کمپین و نقش و وظیفه هر کدام از آنها، کاری است که ما در درصحن مورد توجه قرار داده‌ایم. همه این سه ابزار زمانی در انتخابات شوراهای شهر و روستا، ما را به تحقق اهداف کمک می‌کند که به روشنی بدانیم شوراها چه اختیارات، مسوولیت‌ها و ابزارهایی در اختیار دارند. «دانستی های شوراها» ابزار چهارمی است که تکمیل کننده تلاش ما برای داشتن شورایی کارآمدتر و شهروندانی مسوول تر، است.
ابزارهای چهارگانه انتخاباتی درصحن را در لینک های زیر مشاهده کنید و اگر آن را مفید ارزیابی کردید با دوستانتان به اشتراک بگذارید.


Share