پست های برچسب زده شده با کرمانشاه


پروفایل نمایندگان مجلس نهمنمایندگان مجلس دهم

بن های کمیته امداد و سه دوره نمایندگی مجلس
عبدالرضا مصری کیست؟

درصحن: در شبه دموکراسی هایی که نظام حزبی ریشه دار در آنها وجود ندارد، برای ورود به پارلمان، الزاما نباید عنصر حزبی و سیاسی و …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share